Какво е въглеродна грамотност?

Въглеродната грамотност е знанието и капацитетът, необходими за създаване на положителна промяна в начина, по който човечеството живее, работи и се държи в отговор на изменението на климата.

Image
Image

Видео ресурси

Do you wear a uniform? Do you have to be corporate? Dress down? How do you dress for your work identity, I was doubly delighted

logo pr evropa

Проект: „Въглеродна грамотност 2.0“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет "Св. Климент Охридски"